Haulotte Financial Services

mapmachines.png

 

 

Haulotte Financial Services oferuje szeroką gamę rozwiązań finansowych odpowiadających zmieniającym się potrzebom biznesowym naszych Klientów. Poniższa tabela przedstawia kilka najbardziej popularnych opcji leasingowych. Zapoznaj się z nimi, a jeśli będziesz miał pytania lub chciał uzyskać więcej informacji - zadzwoń śmiało do naszego przedstawiciela

 

 

Leasing fiansowy

Dzięki formule leasingu finansowego Twoja firma staje się właścicielem przedmiotu leasingu na koniec obowiązywania umowy.

Opis

Równe lub malejące comiesięczne raty.
Leasingobiorca staje się właścicielem przedmiotu na koniec leasingu.
Amortyzacja oraz odsetki stanowią koszt uzyskania przychodu.
Płatności za przedmiot leasingu rozłożone w czasie.

Zalety

Stałe koszty ułatwiające ustalenie budżetu.
Korzyści podatkowe dla leasingobiorcy.
Zachowanie kapitału obrotowego.

Pożyczka

Dzięki tej formule finansowania Twoja firma może zakupić sprzęt/ maszyny za kwotę określoną przy podpisaniu umowy.

Opis

Równe lub malejące comiesięczne raty.
Istnieje możliwość zakupu po stałej cenie.
Płatności za przedmiot leasingu rozłożone w czasie.
Część odsetkowa stanowi koszt uzyskania przychodu.
Raty pożyczki zwolnione są z podatku VAT.

Zalety

Stałe koszty ułatwiające ustalenie budżetu.
Pożyczkobiorca staje się właścicielem przedmiotu.
Zachowanie kapitału obrotowego.
Umożliwia ubieganie się o dotacje unijne.

Leasing operacyjny

Dzięki formule leasingu operacyjnego Twoja firma płaci raty za używanie sprzętu/maszyn a na koniec obowiązywania umowy ma do wyboru kilka opcji.

Opis

Równe lub malejące comiesięczne raty.
Na koniec okresu leasingowania możliwość zakupu sprzętu / urządzenia, przedłużenia umowy leasingowej, wyboru sprzętu / urządzenia nowszej generacji lub jego zwrotu do Haulotte Financial Services.
Leasingobiorca może zaliczyć całą ratę do kosztów uzyskania przychodu.
Sprzęt staje się własnością leasingobiorcy po zapłacie określonej w umowie kwoty wykupu (w przypadku leasingu operacyjnego pozabilansowego).
Możliwość zaplanowania wymiany sprzętu/ urządzenia.

Zalety

Stałe koszty ułatwiające ustalenie budżetu.
Korzyści podatkowe.
Zachowanie kapitału obrotowego.
Na koniec umowy sprzęt / urządzenie może być wymienione na nowe.
Niższe płatności miesięczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pologne.png