Haulotte Financial Services

Haulotte Financial Services oferuje szeroką gamę rozwiązań finansowych odpowiadających zmieniającym się potrzebom biznesowym naszych Klientów. Poniższa tabela przedstawia kilka najbardziej popularnych opcji leasingowych. Zapoznaj się z nimi, a jeśli będziesz miał pytania lub chciał uzyskać więcej informacji - zadzwoń śmiało do naszego przedstawiciela.

poland_flag.png

Zapoznaj się z broszurą Haulotte Financial Services.

 

Leasing fiansowy

Dzięki formule leasingu finansowego Twoja firma staje się właścicielem przedmiotu leasingu na koniec obowiązywania umowy.

Opis

> Równe lub malejące comiesięczne raty.
> Leasingobiorca staje się właścicielem przedmiotu na koniec leasingu.
> Amortyzacja oraz odsetki stanowią koszt uzyskania przychodu.
> Płatności za przedmiot leasingu rozłożone w czasie.

Zalety

> Stałe koszty ułatwiające ustalenie budżetu.
> Korzyści podatkowe dla leasingobiorcy.
> Zachowanie kapitału obrotowego.

Pożyczka

Dzięki tej formule finansowania Twoja firma może zakupić sprzęt/ maszyny za kwotę określoną przy podpisaniu umowy.

Opis

> Równe lub malejące comiesięczne raty.
> Istnieje możliwość zakupu po stałej cenie.
> Płatności za przedmiot leasingu rozłożone w czasie.
> Część odsetkowa stanowi koszt uzyskania przychodu.
> Raty pożyczki zwolnione są z podatku VAT.

Zalety

> Stałe koszty ułatwiające ustalenie budżetu.
> Pożyczkobiorca staje się właścicielem przedmiotu.
> Zachowanie kapitału obrotowego.
> Umożliwia ubieganie się o dotacje unijne.

Leasing operacyjny

Dzięki formule leasingu operacyjnego Twoja firma płaci raty za używanie sprzętu/maszyn a na koniec obowiązywania umowy ma do wyboru kilka opcji.

Opis

> Równe lub malejące comiesięczne raty.
> Na koniec okresu leasingowania możliwość zakupu sprzętu / urządzenia, przedłużenia umowy leasingowej, wyboru sprzętu / urządzenia nowszej generacji lub jego zwrotu do Haulotte Financial Services.
> Leasingobiorca może zaliczyć całą ratę do kosztów uzyskania przychodu.
> Sprzęt staje się własnością leasingobiorcy po zapłacie określonej w umowie kwoty wykupu (w przypadku leasingu operacyjnego pozabilansowego).
> Możliwość zaplanowania wymiany sprzętu/ urządzenia.

Zalety

> Stałe koszty ułatwiające ustalenie budżetu.
> Korzyści podatkowe.
> Zachowanie kapitału obrotowego.
>Na koniec umowy sprzęt / urządzenie może być wymienione na nowe.
> Niższe płatności miesięczne.